Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Sociální rozvoj
Sociální rozvoj
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ750XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Sociální rozvoj“ - přehled úloh
 • Analýzy pro podporu sociálního rozvoje:
  • Analýzy a plánování školních kapacit,
  • Analýzy a plánování počtu žáků vzhledem ke kapacitám,
  • Analýzy řešení sociálních problémů,
  • Analýzy a plánování zaměstnanosti v působnosti OVM,
  • Analýzy sociálních dávek, občanství, svateb, rozvodovosti,
 • Řízení školství, správa žáků:
  • Optimalizace školské sítě - kontroly majetku, výdajů, dodržování norem,
  • Grantové řízení,
  • Evidence a správa žáků - přijímací řízení, přerušení nebo ukončení školní docházky/studia,
 • Řešení obtížných sociálních situací:
  • Občana (poskytování příspěvků, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, ..),
  • Dítěte,
 • Řízení zaměstnanosti:
  • Zprostředkování zaměstnání - výplaty sociálních dávek, zprostředkování rekvalifikace, zprostředkování nabídky práce,
  • Evidence a správa zaměstnanců – ohlášení zaměstnance zaměstnavatelem, zpracování změny stavu zaměstnance,
 • Řízení pozbytí způsobilosti,
 • Zajištění kompenzací - výplaty sociálních dávek, odebrání kompenzací,
 • Správa občanství - nabytí, pozbytí, ohlášení narození/úmrtí,
 • Zajištění svateb - zajištění obřadu, zápisy do evidence, vydání dokladů,
 • Zajištění rozvodů - rozvodové řízení, zápisy do evidence, vydání dokladů.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je poskytovat celé spektrum služeb orgánu samosprávy občanům v místě působnosti, např. v oblasti školství, rozvoje zaměstnanosti, v řešení specifických sociálních problémů atd.
3. Poznámky, reference:
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018,
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476,
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.