Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Sociální rozvoj
Sociální rozvoj
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ730XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Sociální rozvoj“ – přehled úloh
 • Skupina úloh pro podporu sociálního rozvoje zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a správa objektů sociálního rozvoje (UQ731AXGO ),
  • Řízení sociálních věcí a zdravotnictví (UQ732AXGO ),
  • Řízení školství (UQ732BXGO ),
  • Řízení zaměstnanosti (UQ732CXGO ),
  • Zajištění svateb a rozvodů (UQ732DXGO ),
  • Reporting sociálního rozvoje (UQ733AXGO ),
  • Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje (UQ734AXGO ),
  • Plánování podpory sociálního rozvoje (UQ735AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem úloh řízení sociálního rozvoje je:
  • poskytovat celé spektrum služeb orgánu samosprávy občanům v místě působnosti, např. v oblasti školství, rozvoje zaměstnanosti ,
  • poskytovat služby pro řešení specifických sociálních problémů,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení sociálního rozvoje kvalitní analytické a plánovací podklady.
3. Scénář skupiny úloh
 • Řeší se sociální rozvoj v působnosti OVM (SQ731XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018,
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.