Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Sociální rozvoj
Sociální rozvoj
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ730XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení sociálního rozvoje
 • Poskytovat služby, např. v oblasti školství, rozvoje zaměstnanosti ,
 • Poskytovat služby pro řešení specifických sociálních problémů.
3. Přehled úloh řízení sociálního rozvoje:
 • Evidence a správa objektů sociálního rozvoje (UQ731AXGO ) – ( Evidence ),
 • Řízení sociálních věcí a zdravotnictví (UQ732AXGO ) – ( Soc.věci ),
 • Řízení školství (UQ732BXGO ) – ( Školství ),
 • Řízení zaměstnanosti (UQ732CXGO ) – ( Zaměstn. ),
 • Zajištění svateb a rozvodů (UQ732DXGO ) – ( Svatby ),
 • Reporting sociálního rozvoje (UQ733AXGO ) – ( Reporty ),
 • Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje (UQ734AXGO ) – ( Analýzy ),
 • Plánování podpory sociálního rozvoje (UQ735AXGO ) – ( Plány ).
4. Scénáře řízení sociálního rozvoje:
 • Řeší se sociální rozvoj v působnosti OVM“ (SQ731XGO ),
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení sociálního rozvoje
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro sociální rozvoj :
  • Starosta (RQ511XGO), Místostarosta (RQ512XGO),
  • Člen rady (RQ513XGO), Tajemník (RQ514XGO),
  • Vedoucí ekonomického odboru (RQ515XGO), Vedoucí odboru vnitřních věcí (RQ525XGO),
  • Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (RQ528XGO), Vedoucí odboru školství a kultury (RQ530XGO)
  • Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství (RQ526XGO), Vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (RQ527XGO),
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení sociálního rozvoje
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Evidence objektů sociálního rozvoje (DQ731AXGO), Reporty sociálního rozvoje (DQ732AXGO),
  • Analytické dokumenty sociálního rozvoje (DQ733AXGO), Plánovací dokumenty sociálního rozvoje (DQ734AXGO).
7. Metriky úloh řízení sociálního rozvoje
 • Vybrané metriky pro řízení sociálního rozvoje:
  • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
  • Počet žáků (IQ7402XGO), Počet míst ve školách (IQ7403XGO), Počet pracovníků ve školách (IQ7404XGO),
  • Počet a objem poskytovaných sociálních dávek (IQ7405XGO), Počet řešených sociálních situací (IQ7406XGO).
8. Faktory řízení sociálního rozvoje
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory řízení sociálního rozvoje:
  • Školství (F014 ), Zdravotnictví (F015 ),
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.