Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů sociálního rozvoje
Evidence a správa objektů sociálního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ731AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů sociálního rozvoje“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů spojených se sociáním rozvojem a sociálním zajištěním.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Podklady pro evidence objektů sociálního rozvoje a jejich změny,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence obyvatel a osobních dokladů,
  • Evidence žáků ve školách,
  • Evidence ulic a čísel popisných,
  • Matrika, státní občanství,
  • Evidence přestupků,
  • Evidence nadací působcích v místě,
  • Evidence sociálních bytů,
  • Evidence pozbytí způsobilosti,
  • Evidence občanství,
  • Evidence zdravotnických zařízení.
3. Klíčové aktivity
 • Evidence obyvatel a osobních dokladů - občanské průkazy a pasy,
 • Evidence žáků ve školách v působnosti OVM,
 • Evidence ulic a čísel popisných,
 • Matrika, státní občanství, změna jména, příjmení,
 • Evidence a správa přestupků,
 • Evidence nadací působcích v místě,
 • Evidence sociálních bytů,
 • Evidence pozbytí způsobilosti,
 • Správa občanství - nabytí, pozbytí, ohlášení narození/úmrtí,
 • Evidence zdravotnických zařízení.
4. Klíčové metriky vytvářené a využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet žáků (IQ7402XGO),
 • Počet míst ve školách (IQ7403XGO),
 • Počet pracovníků ve školách (IQ7404XGO),
 • Počet a objem poskytovaných sociálních dávek (IQ7405XGO),
 • Počet řešených sociálních situací (IQ7406XGO).
5. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)