Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů sociálního rozvoje
Evidence a správa objektů sociálního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ731AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa objektů sociálního rozvoje“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze objektů spojených se sociálním rozvojem a sociálním zajištěním.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence obyvatel a osobních dokladů - občanské průkazy a pasy,
 • Evidence žáků ve školách v působnosti OVM,
 • Evidence ulic a čísel popisných,
 • Matrika, státní občanství, změna jména, příjmení,
 • Evidence a správa přestupků,
 • Evidence nadací působcích v místě,
 • Evidence sociálních bytů,
 • Evidence pozbytí způsobilosti,
 • Správa občanství - nabytí, pozbytí, ohlášení narození/úmrtí,
 • Evidence zdravotnických zařízení.
3.
 • Zajištění všech vstupních dat k aktivitám v oblasti sociálního rozvoje a dosažení vysoké úrovně kvality,
 • Kvalitní evidence všech datových zdrojů pro sociální rozvoj a nastavené zodpovědnosti za tyto zdroje a jejich kontroly,
 • Respektování aktuální legislativy pro náležitosti při pořizování dat k sociálním dávkám, přestupkům atd., viz výše.