Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění svateb a rozvodů
Zajištění svateb a rozvodů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ732DXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění svateb a rozvodů“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze svateb a rozvodů,
  • Zajistit kvalitní a profesionální svatební řízení,
  • Provádět efektivně požadovaná rozvodová řízení.
2. Klíčové aktivity
  • Zajištění svateb - zajištění vlastního obřadu,
  • Administrativa, zápisy do evidence svateb,
  • Zpracování a vydání potřebných dokladů o svatebním obřadu,
  • Zajištění rozvodů - rozvodové řízení, zápisy do evidence,
  • Zpracování a vydání dokladů o rozvodovém řízení.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Dosažení potřebné organizační a společenské úrovně svatebních obřadů,
  • Zajištění všech potřebných dokladů pro svatební obřady a rozvodová řízení.