Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zajištění svateb a rozvodů
Zajištění svateb a rozvodů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ755AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zajištění svateb a rozvodů“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze svateb a rozvodů,
  • Zajistit kvalitní a profesionální svatební řízení,
  • Provádět efektivně požadovaná rozvodová řízení,
  • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh, viz scénář (SQ001 ), a s řešením standardních transakčních úloh, viz scénář (SQ002 ).
2. Klíčové aktivity
  • Evidence svateb a sňatků,
  • Zajištění obřadu, vydání dokladů ke sňatku,
  • Evidence rozvodů a rozvodových řízení,
  • Zajištění rozvodového řízení, vydání dokladů k rozvodovému řízení.
3. Poznámky, reference