Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení obtížných sociálních situací
Řešení obtížných sociálních situací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ752AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řešení obtížných sociálních situací“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze občanů a dětí v obtížných situacích,
  • Zabezpečit objektivní a sociálně přijatelná řešení obtížných situací občanů i dětí,
  • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh, viz scénář (SQ001 ), a s řešením standardních transakčních úloh, viz scénář (SQ002 ).
2. Klíčové aktivity
  • Evidence občanů a dětí v obtížných sociálních situacích,
  • Řešení obtížných sociálních situací občana (poskytování příspěvků, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou), vyhodnocování péče o občany v obtížných sociálních situacích,
  • Řešení obtížných sociálních situací dítěte, vyhodnocování péče o děti v obtížných sociálních situacích.
3. Poznámky, reference