Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence objektů sociálního rozvoje
Evidence objektů sociálního rozvoje
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ731AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obsah dokumentu
  1. Evidence obyvatel a osobních dokladů,
  2. Evidence žáků ve školách,
  3. Evidence ulic a čísel popisných,
  4. Matrika, státní občanství,
  5. Evidence přestupků,
  6. Evidence nadací působcích v místě,
  7. Evidence sociálních bytů,
  8. Evidence pozbytí způsobilosti,
  9. Evidence občanství,
  10. Evidence zdravotnických zařízení.