Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet míst ve školách
Počet míst ve školách
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7403XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet míst ve školách, které jsou v působnosti OVM.
2. Související metriky
 • Poměr počtu žáků ke školním kapacitám, počet žáků na 1 místo ve škole,
 • Aktuální volná kapacita na základních školách,
 • Aktuální volná kapacita na středních školách.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence škol a jejich kapacit v působnosti OVM,
 • Evidence osob (žáků),
 • Registr osob (Centrální registry).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Školy,
 • Občané (žáci),
 • Regiony (DI004 ).