Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení výkonnosti eGovernmentu
Řízení výkonnosti eGovernmentu
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F433
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-12
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Řízení výkonnosti eGovernmentu
 • Řízení výkonnosti eGovernmentu musí respektovat odlišnosti od komerční sféry i odlišnosti jednotlivých typů a úrovní Orgánů veřejné moci (OVM).
 • Přístupy a postupy řízení výkonnosti je praktické a nutné i v prostředí orgánů samosprávy uplatňovat, na druhé straně je přitom třeba brát v úvahu činnosti a služby, které OVM musí zajistit ze zákona, nebo vyplynou z provozních priorit,
 • Návrhy řešení systémů řízení výkonnosti musí reflektovat soustavu faktorů , které budou taková řešení výrazně ovlivňovat,
 • Problémy a rezervy v řízení výkonnosti eGovernmentu mají zásadní dopad na řízení výkonnosti a kvality celé veřejné správy.
2. Efekty a přínosy Řízení výkonnosti eGovernmentu pro kvalitu řízení OVM a IT
 1. Snížení celkových nákladů na funkce veřejné správy (VS), zkvalitnění služeb VS,
 2. Zkvalitnění služeb daného OVM, snížení pracnosti na realizaci služeb, snížení provozních nákladů OVM,
 3. Zkvalitnění organizace poskytování IT služeb pro podniky a občany, optimalizace nákladů a pracnosti na poskytované IT služby,
 4. Zkvalitnění služeb podporujících byznys, vyšší dostupnost informací relevantních pro byznys,
 5. Snížení časové náročnosti na využívání služeb VS, zvýšení dostupnosti informací VS nezbytných pro občanské aktivity a funkce.
3. Problémy a omezení spojené s Řízením výkonnosti eGovernmentu
 1. Stávající legislativa a těžkopádný legislativní proces neodpovídají a nevyhovují možnostem a nárokům IT a IT aplikacím. Příkladem je nekonzistence přijímaných legislativních úprav, určení jejich platnosti bez ohledu na nezbytný čas pro jejich promítání do stávajících nebo nových aplikací atd.,
 2. I přes masivní investice do IT a infrastruktury jsou získávané efekty na nich postavených aplikací problematické. Důvodem je zejména méně kvalitní analýza a způsob řízení IT projektů. Např. existuje cca 7500 aplikací pro podporu veřejné správy, ale při plánování a řešení nových se často nebere v úvahu již dostupná funkcionalita. Očekávané efekty nových aplikací se nespecifikují, a tedy ani neposuzují,
 3. Jeden z klíčových problémů je úroveň znalostí a motivace na rozvoji eGovernmentu, jak na úrovni uživatelské sféry (včetně managementu), tak ve veřejnosti.
 4. Není zatím dobře zvládnuto řízení (včetně registru) služeb eGovernmentu a s tím do značné míry související ekonomika eGovernmentu