Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting sociálního rozvoje
Reporting sociálního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ733AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting sociálního rozvoje“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní přehledy z oblastí a úloh řízení sociálního rozvoje v působnosti OVM.
2. Vstupy:
 • Evidence obyvatel a osobních dokladů,
 • Evidence ulic a čísel,
 • Matrika, státní občanství, změna jména, příjmení,
 • Evidence žáků ve školách v působnosti OVM,
 • Evidence školských kapacit.
3. Výstupy:
 • Přehledy a výkazy v oblasti sociálních věcí,
 • Přehledy a výkazy z oblasti školství,
 • Přehledy a výkazy v oblasti zdravotnictví,
 • Přehledy z oblasti řízení zaměstnanosti,
 • Přehledy svateb a rozvodů v působnosti OVM.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO)
 • Počet poskytovaných služeb občanům (IQ7102XGO),
 • Počet poskytovaných služeb podnikatelským subjektům (IQ7101XGO)
 • Počet žáků (IQ7402XGO),
 • Počet míst ve školách (IQ7403XGO),
 • Počet pracovníků ve školách (IQ7404XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).
5. Aplikace, nástroje
 • Business Intelligence (FSG400 ),
 • Self Service BI (F455 ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace.