Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se sociální rozvoj v působnosti OVM
Řeší se sociální rozvoj v působnosti OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ731XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní evidenci občanů, podnikatelských subjektů, školských kapacit, pracovních příležitostí, zdravotnických kapacit?
 2. Jak se evidují a vyhodnocují informace a žádosti občanů o sociální pomoc a sociální dávky?
 3. Podle jakých kritérií se vyhodnocují žádosti o sociální dávky a řešení sociálních situací?
 4. Jak se monitoruje a kontroluje využití sociálních dávek?
 5. Jak se analyzují a řeší problémy a nedostatky školských kapacit, včetně učitelů?
 6. Jak se analyzují a řeší problémy a nedostatky zdravotnických kapacit, zdravotnického personálu?
 7. Které reporty o řešení sociálních situací, sociálních dávkách, školských kapacitách, zdravotnických kapacitách je třeba připravovat pro jednotlivé úrovně a pozice řízení OVM, jaký bude jejich obsah?
 8. Které metriky budou pro analýzy sociálního rozvoje významné?Podle kterých metrik a odpovídajících dimenzí se mají realizovat analýzy sociální pomoci, dávek, školských a zdravotnických kapacit?
 9. Jak plánovat aktivity OVM v oblasti sociálního rozvoje, podle jakých priorit, které ukazatele budou v plánech podstatné?
 10. Do jaké míry OVM monitoruje a kontroluje zneužívání sociální pomoci a sociálních dávek?
 11. Jaký vliv má kvalita řízení sociálního rozvoje na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence a správa objektů sociálního rozvoje (UQ731AXGO ),
 • Řízení sociálních věcí a zdravotnictví (UQ732AXGO ),
 • Řízení školství (UQ732BXGO ),
 • Řízení zaměstnanosti (UQ732CXGO ),
 • Zajištění svateb a rozvodů (UQ732DXGO ),
 • Reporting sociálního rozvoje (UQ733AXGO ),
 • Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje (UQ734AXGO ),
 • Plánování podpory sociálního rozvoje (UQ735AXGO ).