Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje
Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ734AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je dosažení efektů , např. v efektivním využití školních kapacit, v rozvoji zaměstnanosti apod.
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz pro podporu řízení sociálního rozvoje

2.1. Analýzy řešení sociálních problémů a sociálních dávek:
 • Ukazatelé pro analýzy řešení sociálních problémů a sociálních dávek:
  • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
  • Počet a objem poskytovaných sociálních dávek (IQ7405XGO),
  • Počet řešených sociálních situací (IQ7406XGO),
 • Dimenze pro analýzy řešení sociálních problémů a sociálních dávek:
  • Občané, Věková struktura, Kvalifikační struktura, Regiony (bydliště),
  • Kategorie sociálních dávek,
  • Kategorie obtížných sociálních situací.
2.2. Analýzy školních kapacit, počtu žáků vzhledem ke kapacitám:
 • Ukazatelé pro analýzy školních kapacit, počtu žáků vzhledem ke kapacitám:
 • Dimenze pro analýzy školních kapacit, počtu žáků vzhledem ke kapacitám:
  • Občané (žáci), Věková struktura, Regiony (bydliště), Školy,
  • Zaměstnanci, Kvalifikační struktura.
2.3. Časové analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje („Time Intelligence“)
 • Vývoj ukazatelů sociálního rozvoje v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí,
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů sociálního rozvoje od aktuálního data – např. k začátku roku (YTD - year-to-date),
 • Meziroční porovnání – jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Evidence obyvatel a osobních dokladů,
 • Evidence ulic a čísel,
 • Matrika, státní občanství, změna jména, příjmení,
 • Evidence žáků ve školách v působnosti OVM,,
 • Evidence školských kapacit.
4. Podmínky úspěšnosti analýz pro podporu řízení sociálního rozvoje:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz podpory sociálního rozvoje,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy vývoje zaměstnanosti ve srovnání s ostatními regiony apod.