Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje
Analýzy pro podporu řízení sociálního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ734AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy pro podporu řešení sociálního rozvoje“ – cíl, účel
  • Zajistit hodnocení počtů žáků, školních kapacit podle všech relevantních dimenzí,
  • Zajistit analýzy zaměstnanosti a sociálních problémů podle všech relevantních dimenzí,
  • Dosáhnout postupně na základě analýz pozitivních změn ve sledovaných metrikách vzhledem k potřebám OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Analýzy řešení sociálních problémů a sociálních dávek,
  • Analýzy školních kapacit,
  • Analýzy počtu žáků vzhledem ke kapacitám,
  • Analýzy stavu a problémů zdravotnictví,
  • Analýzy zaměstnanosti v působnosti OVM,
  • Analýzy občanství, svateb, rozvodovosti.