Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet pracovníků ve školách
Počet pracovníků ve školách
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7404XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet pracovníků ve školách, pedagogických i nepedagogických, které jsou v působnosti OVM.
2. Související metriky
  • Poměr počtu žáků k počtu pedagogických pracovníků, počet žáků na 1 učitele,
  • Poměr počtu žáků k počtu nepedagogických pracovníků, počet žáků na 1 učitele,
  • Aktuální nedostatek pedagogických pracovníků na základních školách,
  • Aktuální nedostatek nepedagogických pracovníků na základních školách,
  • Aktuální nedostatek pedagogických pracovníků na středních školách,
  • Aktuální nedostatek nepedagogických pracovníků na středních školách.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence škol a jejich kapacit v působnosti OVM,
  • Evidence zaměstnanců škol.
4. Adekvátní dimenze