Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet občanů v působnosti OVM
Počet občanů v působnosti OVM
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7401XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet občanů v působnosti OVM - s trvalým místem bydliště.
2. Související metriky
 • Počet občanů v působnosti OVM - s přechodným místem bydliště,
 • Počet občanů nebydlících v působnosti OVM, ale zaměstnaných zde,
 • Počet občanů v důchodovém věku,
 • Počet občanů (dětí) do 18 let.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence občanů v OVM,
 • Registr osob (Centrální registry),
 • Matrika.
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Občané,
 • Věková struktura (DIQ203 ),
 • Kvalifikační struktura (DIQ202 ),
 • Regiony (DI004 ), - bydliště,
 • Odvětví ekonomiky (DI005 ).