Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování podpory sociálního rozvoje
Plánování podpory sociálního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ735AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Plánování podpory sociálního rozvoje“ – cíl, účel
 • Připravit reálné plány rozvoje školní sítě podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Zpracovat plány rozvoje zaměstnanosti podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Funkcionalita plánování podpory sociálního rozvoje

2.1. Plánování ekonomických ukazatelů podpory sociálního rozvoje
 • Ukazatelé pro plánování podpory sociálního rozvoje:
 • Dimenze pro plánování podpory sociálního rozvoje:
  • Občané (žáci), Věková struktura, Regiony (bydliště), Školy.
3. Zdroje dat
 • Evidence žáků ve školách v působnosti OVM,,
 • Evidence školských kapacit
4. Klíčové aktivity
 • Plánování školních kapacit,
 • Plánování počtu žáků vzhledem ke kapacitám,
 • Plánování rozvoje zdravotnictví,
 • Plánování zaměstnanosti v působnosti OVM.