Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování podpory sociálního rozvoje
Plánování podpory sociálního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ757AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování podpory sociálního rozvoje“ – cíl, účel
  • Připravit reálné plány rozvoje školní sítě podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
  • Zpracovat plány rozvoje zaměstnanosti podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
  • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Klíčové aktivity
  • Plánování potřebných školních kapacit,
  • Plánování počtu žáků vzhledem k aktuálním a plánovaným školním kapacitám,
  • Plánování rozvoje zaměstnanosti v působnosti OVM.
3. Poznámky, reference