Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení zaměstnanosti
Řízení zaměstnanosti
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ732CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení zaměstnanosti“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze zaměstnanců a nabídek na zaměstnání,
 • Řešit požadovanou úroveň zaměstnanosti v rámci působnosti OVM.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence obyvatel a osobních dokladů,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Aktualizovaná evidence obyvatel – zaměstnanců,
  • Evidence sociálních dávek,
  • Evidence zprostředkování.
3. Klíčové aktivity
 • Zprostředkování zaměstnání - výplaty sociálních dávek, zprostředkování rekvalifikace, zprostředkování nabídky práce,
 • Správa zaměstnanců – ohlášení zaměstnance zaměstnavatelem, zpracování změny stavu zaměstnance.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet poskytovaných služeb podnikatelským subjektům (IQ7101XGO),
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO), ),
 • Počet a objem investičních akcí (IQ7303XGO),
 • Výdaje běžné – neinvestiční (IQ7206XGO),
 • Objem nákladů OVM (IQ7210XGO).
5. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018).