Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení zaměstnanosti
Řízení zaměstnanosti
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ732CXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení zaměstnanosti“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze zaměstnanců a nabídek na zaměstnání,
  • Řešit požadovanou úroveň zaměstnanosti v rámci působnosti OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Průběžná aktualizace nabídek práce na pracovním trhu v relaci k žádostem o práci,
  • Zprostředkování zaměstnání - výplaty sociálních dávek,
  • Zprostředkování rekvalifikace, příprava, organizace a zajištění rekvalifikačních kursů,
  • Zprostředkování nabídky práce, individuální jednání s uchazeči o práci,
  • Správa zaměstnanců – ohlášení zaměstnance zaměstnavatelem, zpracování změny stavu zaměstnance..
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Průběžné vyhodnocování úrovně zaměstnanosti v působnosti OVM a operativní řešení problémů nezaměstnanosti, nebo naopak nedostatku pracovních kapacit,
  • Systematická příprava rekvalifikačních kursů v kooperaci s podnikatelskými subjekty a jejich realizace