Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení školství
Řízení školství
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ732BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení školství“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze žáků, školských kapacit a grantů,
 • Optimalizovat školskou síť podle potřeb a dostupných kapacit,
 • Zajistit efektivní grantové řízení v rámci řízení škol.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Evidence žáků ve školách v působnosti OVM,
  • Evidence školských kapacit,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence žáků – aktualizovaná,
  • Metodiky a koncepce školství,
  • Protokoly kontrol školské sítě.
3. Klíčové aktivity
 • Koncepce a ekonomika školství,
 • Koncepce a metodika MŠ,
 • Koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ,
 • Správa žáků - přijímací řízení, přerušení nebo ukončení školní docházky/studia,
 • Optimalizace školské sítě - kontroly majetku, výdajů, dodržování norem,
 • Grantové řízení v oblasti školství.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
5. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018).