Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství 
Vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství 
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ526XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení oddělení koncepce a ekonomiky školství - funkční náplň role

Vedoucí oddělení oddělení koncepce a ekonomiky školství řídí rozvoj školství v působnosti OVM a jeho finanční zajištění. Vykonává např. tyto činnosti:

 1. zpracování a realizace koncepce školství a jeho finančního krytí,
 2. zpracování a naplňování koncepce a metodiky mateřských škol,
 3. zpracování a naplňování koncepce a metodiky ZŠ, SOŠ, VOŠ,
 4. vedení evidence a analýzy žáků - přijímací řízení, přerušení nebo ukončení školní docházky/studia,
 5. řešení optimalizace školské sítě - kontroly majetku, výdajů, dodržování norem,
 6. grantové řízení v oblasti školství.
2. Požadované znalosti role
 1. znalosti aktuální legislativy,
 2. metody managementu ve veřejné správě,
 3. metody finančních analýz a plánování,
 4. statistické metody,
 5. vedení a psychologie práce v týmech.