Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí odboru vnitřních věcí   
Vedoucí odboru vnitřních věcí   
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ525XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí odboru vnitřních věcí   - funkční náplň role

Vedoucí odboru vnitřních věcí řídí celou škálu aktivit souvisejících s běžným provozem OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

 1. evidence obyvatel a osobních dokladů,
 2. zajištění potvrzovací agendy,
 3. správní řízení,
 4. příprava a řízení veřejných sbírek a voleb,
 5. zajištění provozu matriky ,
 6. přestupková agenda.
2. Požadované znalosti role
 1. znalosti aktuální legislativy,
 2. metody managementu ve veřejné správě,
 3. metody správního řízení,
 4. metody pro řízení voleb,
 5. metody analýz dostupných dat, statistické metody.