Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Podpora podnikání
Podpora podnikání
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ720XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh podpory podnikání OVM
 • Zajistit spektrum služeb, které budou působit na rozvoj podnikání v dané oblasti a budou napomáhat podnikatelským záměrům v působnosti orgánu.
3. Přehled úloh podpory podnikání OVM:
 • Evidence a správa objektů podpory podnikání (UQ721AXGO ) – ( Evidence ),
 • Řízení a zpracování investičních pobídek (UQ722AXGO ) – ( Řízení ),
 • Reporting podpory podnikání (UQ723AXGO ) – ( Report ),
 • Analýzy podpory podnikání (UQ724AXGO ) – ( Analýzy ),
 • Plánování investičních pobídek (UQ725AXGO ) – ( Plány ).
4. Scénáře podpory podnikání OVM:
 • Řeší se podpora podnikání v působnosti OVM“(SQ721XGO ),
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v podpory podnikání OVM
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ). * /Vybrané role pro podporu podnikání:
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh podpory podnikání OVM
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty (DQ701AXGO),
  • Evidence investičních pobídek (DQ721AXGO), Reporty investičních pobídek (DQ722AXGO),
  • Analytické dokumenty investičních pobídek (DQ723AXGO), Plánovací dokumenty investičních pobídek (DQ724AXGO).
7. Metriky úloh podpory podnikání OVM
 • Vybrané metriky pro podporu podnikání:
  • Finanční objem poskytovaných grantů (IQ7213XGO),
  • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO), Počet a objem investičních pobídek (IQ7302XGO),
  • Počet a objem investičních akcí (IQ7303XGO), Počet a objem investic (IQ7708XGO).
8. Faktory podpory podnikání OVM
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory podpory podnikání:
  • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ),
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.