Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Podpora podnikání
Podpora podnikání
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ720XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Podpora podnikání“ – přehled úloh
 • Skupina úloh pro podporu podnikání zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a správa objektů podpory podnikání (UQ721AXGO ),
  • Řízení a zpracování investičních pobídek (UQ722AXGO ),
  • Reporting podpory podnikání (UQ723AXGO ),
  • Analýzy podpory podnikání (UQ724AXGO ),
  • Plánování investičních pobídek (UQ725AXGO ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem úloh pro podporu podnikání v působnosti OVM je:
  • zajistit takové spektrum jeho služeb, které budou pomáhat, resp. působit na rozvoj podnikání v dané oblasti a budou napomáhat podnikatelským záměrům v působnosti orgánu,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti podpory podnikání kvalitní analytické a plánovací podklady.
3. Scénář skupiny úloh:
 • Řeší se podpora podnikání v působnosti OVM (SQ721XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.