Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Podpora podnikání
Podpora podnikání
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ740XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Podpora podnikání“ - přehled úloh
 • Analýzy a plánování pro podporu podnikání:
  • Analýzy podnikatelských subjektů,
  • Analýzy investičních pobídek,
  • Plánování investičních pobídek,
 • Správa podnikatelských subjektů:
  • Vyřizování žádosti o založení podnikatelského subjektu,
  • Změna nebo zrušení podnikatelského subjektu,
  • Zpracování výpisu ze Živnostenského rejstříku,
  • Finanční a s právní kontrola podnikatelského subjektu,
 • Řízení investičních pobídek:
  • Poskytování informací subjektům k investičním pobídkám,
  • Kontrola a schvalování žádostí o investice,
  • Monitorování a kontrola průběhu investiční akce.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je zajistit takové spektrum služeb orgánu samosprávy, které budou pomáhat, resp. působit na rozvoj podnikání v dané oblasti a budou napomáhat podnikatelským záměrům v působnosti orgánu.
3. Poznámky, reference:
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018,
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.