Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování investičních pobídek
Plánování investičních pobídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ725AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Plánování investičních pobídek
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů investičních pobídek realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ).
2. Funkcionalita plánování investičních pobídek

2.1. Plánování ekonomických ukazatelů investičních pobídek
 • Ukazatelé pro plánování investičních pobídek:
  • Počet a objem investičních pobídek (IQ7302XGO),
  • Počet a objem investičních akcí (IQ7303XGO),
 • Dimenze pro plánování investičních pobídek:
  • Právnické subjekty, Odvětví ekonomiky, Regiony (kde subjekty působí),
  • Kategorie pobídek.
3. Zdroje dat
 • Strategie OVM a dílčí strategické dokumenty (DQ701AXGO),
 • Evidence podnikatelských subjektů,
 • Protokoly finanční a správní kontroly,
 • Evidence investičních pobídek,
 • Protokoly kontrol investičních akcí.
4. Klíčové aktivit
 • Plánování investičních pobídek vzhledem k dostupným zdrojům a podle stanovených kritérií,
 • Plánování konkrétních investičních pobídek vybraným subjektům,
 • Posuzování a schvalování plánů investičních pobídek ve vedení OVM.