Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet a objem investičních akcí
Počet a objem investičních akcí
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7303XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet a objem investičních pobídek - dle jednotlivých kategorií a zaměření investičních pobídek.
2. Související metriky
 • Počet a objem dokončených investičních akcí,
 • Počet a objem aktuálně realizovaných investičních akcí,
 • Počet neschválených investic,
 • Počet a objem investic, které nebyly dokončeny v termínu,
 • Objem investic, které překročily stanovený rozpočet.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Investiční záměry (DQ310A),
 • Plány investic (DQ321A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Investice (DIQ454 ),
 • Dodavatelé (DIQ102 ),
 • Kategorie právnických subjektů,
 • Regiony (DI004 ), kde se investice realizují,
 • Odvětví ekonomiky (DI005 ).