Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet a objem investičních pobídek
Počet a objem investičních pobídek
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7302XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet a objem investičních akcí - dle jednotlivých kategorií investic.
2. Související metriky
 • Podíl investic na celkových výdajích OVM,
 • Počet právnických subjektů, které získaly investiční pobídky.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence investičních pobídek,
 • Evidence právnických subjektů v kompetenci OVM,
 • Obchodní rejstřík,
 • ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů (AB31AXGO ).
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Kategorie investičních pobídek,
 • Kategorie právnických subjektů,
 • Investice (DIQ454 ),
 • Regiony (DI004 ), kde subjekty působí,
 • Odvětví ekonomiky (DI005 ).