Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů
ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB31AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kikerle, M., Macoun, J. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Ministerstvo financí ČR
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů - obsahové vymezení
 • ARES je IS, který zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech z informačních systémů (zdrojů) veřejné správy. ARES umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v ČR . Aplikace ARES umožňuje efektivní přístup k veřejným údajům z registrů veřejné správy. Díky tomu dochází k značnému zefektivnění práce všech, kteří potřebují tyto údaje zjistit a případně s nimi dále pracovat.
 • Velkým přínosem je rovněž XML rozhraní aplikace, na které se lze napojit a využít ho při tvorbě dalšího softwaru. Díky ARESu může vývojář softwaru třetí strany jednoduše získat například údaje o organizaci z obchodního rejstříku.
1.1. Služby ARES
 1. Eviduje ekonomické subjekty,
 2. Zpřístupňuje informace sdružené z registrů veřejné správy,
 3. Využívá se pro kontrolu identifikačních údajů subjektů,
 4. Plní funkci kontrolního zdroje,
 5. Zpracovává data z IS pro vedení registrů veřejné správy,
 6. ARES v současné době slouží jak pro potřeby uživatelů z daňové i celní správy a ostatní oprávněné uživatele z dalších orgánů veřejné správy, tak i pro potřeby veřejných institucí a samotnou veřejnost.
1.2. Přístup k ARES
 • Do ARES je možné přistupovat prostřednictvím webových aplikací, webových služeb, případně je přístup zajištěn jednorázovými výstupy pro orgány VS. Provozovatelem je odbor informatiky MFČR ve spolupráci s Asseco Cental Europe a.s. a vlastníkem Ministerstvo financí ČR. ARES eviduje cca 5 milionů dotazů měsíčně.
 • Obsahuje údaje ze základních (majoritních) zdrojů , které poskytují základní údaje doplněné formou odkazů údaji z dalších zdrojů.
1.3. Majoritní zdroje
 1. Obchodní rejstřík (OR), vedený rejstříkovými soudy,
 2. Živnostenský rejstřík (RŽP), vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
 3. Registr ekonomických subjektů (RES), vedený Českým statistickým úřadem,
 4. Registr církví a náboženských společností (RCNS), vedený Ministerstvem kultury ČR,
 5. Registr zdravotnických zařízení (RZZ), vedený Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR,
 6. Seznam občanských sdružení a spolků (OSS), vedený Ministerstvem vnitra ČR,
 7. Evidence zemědělského podnikatele (EZP), která je vedena Ministerstvem zemědělství ČR,
 8. Seznam politických stran a hnutí (PSH), vedený Ministerstvem vnitra ČR,
 9. Rejstřík škol a školských zařízení (RŠ), vedený Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR.

1.4. Další zdroje
 1. Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH, SkDPH, údaje o nespolehlivém plátci DPH), vedený Finanční správou ČR,
 2. Registr plátců spotřební daně (SD), vedený Celní správou ČR,
 3. Účelový registr organizací systému ARIS (RARIS), vedený Ministerstvem financí ČR,
 4. Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR), která je vedena Ministerstvem financí ČR,
 5. Centrální evidence úpadců (CEU), která je vedena Ministerstvem spravedlnosti ČR,
 6. Insolvenční rejstřík (IR), který je veden Ministerstvem spravedlnosti ČR.
 7. Kontrolní zdroj - Územně identifikační registr adres (UIR-ADR)

2. Funkcionalita aplikace

2.1. Ekonomické subjekty
 • Aplikace umožňuje vyhledávat ekonomické subjekty v ARES na základě různých vyhledávacích kritérií a následně zobrazit detailní informace, které jsou o nich uvedeny ve zdrojových registrech.
 • Součástí každého výpisu je odkaz přímo na webovou aplikaci instituce , v jejíž evidenci se subjekt nachází a která příslušný zdrojový registr spravuje (Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti, registr RES Českého statistického úřadu, Živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu, ...).
 • Zpřístupnění údajů o subjektu ze všech informačních systémů orgánů státní správy, ve kterých jsou o něm informace udržovány, umožňuje tyto údaje navzájem porovnat a získat celkový přehled.
2.2. Standardizace adresy
 • Převedení adresy objektu, zapsané na vstupu různým způsobem, do základních adresních prvků (kódů) podle UIR-ADR (celostátní Územně identifikační registr adres, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí). Výsledkem standardizace je doplnění kódů a názvů prvků do adresního schématu ve všech vyšších úrovních. Při úplné standardizaci jsou vyplněny i kódy objektu, adresy a počítačové číslo domu.
 • Aplikace Standardizace adres v ARES umožňuje dva způsoby hledání adres, buď lze podle zadaných parametrů hledat jedinou vyhovující adresu v registru UIR-ADR, nebo je možné dohledat v UIR všechny adresy, které vyhovují zadaným parametrům.
3. Odkazy na demo a další zdroje