Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet právnických subjektů v kompetenci OVM
Počet právnických subjektů v kompetenci OVM
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7301XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM, tj. těch subjektů, k nimž se bude vázat podpora podnikání ze strany OVM.
2. Související metriky
  • Počet právnických subjektů, které ve sledovaném období ukončilo činnost,
  • Počet nových právnických subjektů v kompetenci OVM.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence právnických subjektů v kompetenci OVM,
  • Obchodní rejstřík,
  • ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů (AB31AXGO ).
4. Adekvátní dimenze
  • Časová dimenze (DI001 ),
  • Kategorie právnických subjektů,
  • Regiony (DI004 ), kde subjekty působí,
  • Odvětví ekonomiky (DI005 ).