Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se podpora podnikání v působnosti OVM
Řeší se podpora podnikání v působnosti OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ721XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní evidenci podnikatelských subjektů v působnosti OVM?
 2. Jak se přijímají, evidují a vyhodnocují žádosti o investiční pobídky?
 3. Podle jakých kritérií se vyhodnocují žádosti o investiční pobídky?
 4. Jak se monitoruje a kontroluje využití investičních pobídek?
 5. Které reporty o žádostech a poskytnutých investičních pobídkách a jejich využití je třeba připravovat pro jednotlivé úrovně a pozice řízení OVM, jaký bude jejich obsah?
 6. Které metriky budou pro analýzy pohledávek významné?
 7. Podle kterých metrik a odpovídajících dimenzí se mají realizovat analýzy pohledávek?
 8. Jak plánovat aktivity OVM v oblasti podpory podnikání, podle jakých priorit, které ukazatele budou v plánech podstatné?
 9. Do jaké míry se OVM vyrovnává i s nekvalitním využitím investičních pobídek?
 10. Jaký vliv má kvalita řízení podpory podnikání na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI
 • Evidence a správa objektů podpory podnikání (UQ721AXGO ),
 • Řízení a zpracování investičních pobídek (UQ722AXGO ),
 • Reporting podpory podnikání (UQ723AXGO ),
 • Analýzy podpory podnikání (UQ724AXGO ),
 • Plánování investičních pobídek (UQ725AXGO )