Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení a zpracování investičních pobídek
Řízení a zpracování investičních pobídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ722AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení investičních pobídek“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze investičních pobídek a investic,
  • Zajistit racionální řízení investičních pobídek a investičních akcí.
2. Klíčové aktivity
  • Přijímání a zpracování investičních pobídek a řešení podpory investičních akcí,
  • Poskytování informací subjektům k investičním pobídkám,
  • Kontrola a schvalování žádostí o investice,
  • Monitorování a kontrola průběhu investiční akce.
3. Poznámky, reference
  • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)