Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení a zpracování investičních pobídek
Řízení a zpracování investičních pobídek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ722AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení investičních pobídek“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze investičních pobídek a investic,
 • Zajistit racionální řízení investičních pobídek a investičních akcí.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Žádost o investiční pobídku,
  • Informace o pobídkách podnikatelským subjektům,
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Evidence investičních pobídek,
  • Protokoly kontrol investičních akcí.
3. Klíčové aktivity
 • Přijímání a zpracování investičních pobídek a řešení podpory investičních akcí,
 • Poskytování informací subjektům k investičním pobídkám,
 • Kontrola a schvalování žádostí o investice,
 • Monitorování a kontrola průběhu investiční akce.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Počet a objem investičních pobídek (IQ7302XGO).
5. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)