Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy podpory podnikání
Analýzy podpory podnikání
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ724AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy podpory podnikání OVM“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je dosažení efektů , např. v poskytování investičních pobídek podle možností a potřeb OVM apod.
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz podpory podnikání

2.1. Analýzy ukazatelů podnikatelských subjektů a žádostí o investiční pobídky:
 • Ukazatelé pro analýzy podnikatelských subjektů:
  • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Dimenze pro analýzy podnikatelských subjektů:
  • Právnické subjekty, Odvětví ekonomiky, Regiony (kde subjekty působí),
  • Kategorie pobídek.
2.2. Analýzy realizovaných investičních pobídek, průběhu investičních akcí:
 • Ukazatelé pro analýzy investičních pobídek:
  • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
  • Počet a objem investičních pobídek (IQ7302XGO),
  • Počet a objem investičních akcí (IQ7303XGO),
 • Dimenze pro analýzy investičních pobídek:
  • Právnické subjekty, Odvětví ekonomiky, Regiony (kde subjekty působí),
  • Kategorie pobídek, Druhy investic.
2.3. Časové analýzy podpory podnikání („Time Intelligence“)
 • Vývoj investičních pobídek a investičních akcí v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele,
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů pobídek a investic od aktuálního data – např. k začátku roku (YTD - year-to-date),
 • Meziroční porovnání – jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Evidence podnikatelských subjektů,
 • Protokoly finanční a správní kontroly,
 • Evidence investičních pobídek,
 • Protokoly kontrol investičních akcí.
4. Podmínky úspěšnosti analýz podpory podnikání:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz podpory podnikání,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy vývoje poptávky po investicích na trhu apod.