Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů podpory podnikání
Evidence a správa objektů podpory podnikání
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ721AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa podnikatelských subjektů“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze podnikatelských subjektů,
 • Zajistit efektivní zpracování výpisu Živnostenského rejstříku a finanční a správní kontrolu.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence podnikatelských subjektů v působnosti OVM,
 • Evidence žádosti o založení podnikatelského subjektu,
 • Změna nebo zrušení podnikatelského subjektu,
 • Finanční a správní kontrola podnikatelského subjektu,
 • Evidence a aktualizace investičních pobídek dle podnikatelských subjektů,
 • Evidence investičních akcí na základě pobídek a jejich podstatných charakteristik.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Zajištění vstupních dat k investičním pobídkám s potřebnou úrovní kvality,
 • Jasně nastavené zodpovědnosti za vstupní data a jejich kontroly,
 • Respektování aktuální legislativy a jasně definované požadavky na podnikatelské subjekty pro přípravu žádostí o investiční pobídky.