Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence a správa objektů podpory podnikání
Evidence a správa objektů podpory podnikání
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ721AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Evidence a správa podnikatelských subjektů“ – cíl, účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze podnikatelských subjektů,
  • Zajistit efektivní zpracování výpisu Živnostenského rejstříku a finanční a správní kontrolu.
2. Klíčové aktivity
  • Evidence podnikatelských subjektů v působnosti OVM,
  • Evidence žádosti o založení podnikatelského subjektu,
  • Změna nebo zrušení podnikatelského subjektu,
  • Finanční a správní kontrola podnikatelského subjektu.
3. Poznámky, reference
  • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)