Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting podpory podnikání
Reporting podpory podnikání
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ723AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting podpory podnikání“ – cíl, účel
 • Zajistit kvalitní přehledy a podklady pro vlastní řízení OVM, tj. přehledy podnikatelských subjektů, investičních pobídek a jejich využití.
2. Vstupy
 • Evidence podnikatelských subjektů,
 • Protokoly finanční a správní kontroly,
 • Evidence investičních pobídek,
 • Protokoly kontrol investičních akcí.
3. Výstupy
 • Přehledy podnikatelských subjektů,
 • Přehledy žádostí o investiční pobídky,
 • Přehled přijatých investičních pobídek,
 • Protokoly monitoringu probíhajících investičních akcí,
 • Výpisy ze Živnostenského rejstříku.
4. Klíčové metriky využívané v úloze
 • Počet právnických subjektů v kompetenci OVM (IQ7301XGO),
 • Počet a objem investičních pobídek (IQ7302XGO),
 • Počet poskytovaných služeb podnikatelským subjektům (IQ7101XGO),
 • Počet a objem investičních akcí (IQ7303XGO).
5. Aplikace, nástroje
 • Business Intelligence (FSG400 ),
 • Self Service BI (F455 ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ).
6. Poznámky, reference
 • Zimmermannová, M. - Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR - (VŠE, Praha 2018)