Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting podpory podnikání
Reporting podpory podnikání
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ723AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting podpory podnikání“ – cíl, účel
  • Zajistit kvalitní přehledy a podklady pro vlastní řízení OVM, tj. přehledy podnikatelských subjektů, investičních pobídek a jejich využití.
2. Výstupy, reporty
  • Přehledy podnikatelských subjektů,
  • Přehledy žádostí o investiční pobídky,
  • Přehled přijatých investičních pobídek,
  • Protokoly monitoringu probíhajících investičních akcí,
  • Výpisy ze Živnostenského rejstříku..
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Respektování legislativy a požadavků nadřízených orgánů na reporty,
  • Kvalitní strukturalizace a vizualizace dat v rámci reportů,
  • Optimalizace množství zpracovávaných reportů na skutečně využívané a zajištění efektivní distribuce reportů, případně alertů.