Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence investičních pobídek
Evidence investičních pobídek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ721AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obsah dokumentu
  1. Evidence podnikatelských subjektů v působnosti OVM,
  2. Evidence žádostí o investiční pobídky,
  3. Evidence přidělených investičních pobídek,
  4. Evidence investic na základě pobídek