Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí živnostenského odboru
Vedoucí živnostenského odboru
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ531XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí živnostenského odboru   - funkční náplň role

Vedoucí živnostenského odboru řídí celou živnostenskou agendu. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. evidence živnostenských oprávnění,
  2. udělování živnostenských oprávnění, včetně IČ a dalších náležitostí,
  3. správa fyzických i právnických osob,
  4. ukončování žiností,
  5. kontrolní činnosti v oblasti živností.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metodiky živnostenského řízení.