Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy
Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ780XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení lidských zdrojů
 • Dosahovat profesní a věkové struktury pracovníků podle potřeb OVM,
 • Realizovat potřebný kvalifikační rozvoj pracovníků.
3. Přehled úloh řízení lidských zdrojů:
 • Personální evidence (UQ781AXGO ) – ( Evidence ),
 • Personální řízení OVM (UQ782AXGO ) – ( Řízení ),
 • Ekonomika práce (UQ782BXGO ) – ( Ekonomika ),
 • Reporting personálních zdrojů (UQ783AXGO ) – ( Report ),
 • Analýzy lidských zdrojů (UQ784AXGO ) – ( Analýzy ),
 • Plánování rozvoje personálních kapacit (UQ785AXGO ) – ( Plány ).
4. Scénáře řízení lidských zdrojů:
 • Řeší se personální řízení OVM“ (SQ781XGO ),
 • “Řeší se řízení mezd pracovníků OVM“ (SQ782XGO ).
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení lidských zdrojů
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro řízení lidských zdrojů:
 • Celkový přehled rolí v MBI: Role – úvod a souhrnný přehled (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení lidských zdrojů
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Mzdové evidence (DQ071A),
  • Personální evidence (DQ250A ), Evidence pracovních míst (DQ251A),
  • Evidence školení a kursů (DQ252A), Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
  • Organizační a řídící dokumenty OVM (DQ702AXGO),
  • Reporty personálních zdrojů (DQ782AXGO),
  • Analytické dokumenty personálních zdrojů (DQ783AXGO), Plánovací dokumenty pro řízení personálních zdrojů (DQ784AXGO).
7. Metriky úloh řízení lidských zdrojů
 • Vybrané metriky pro řízení lidských zdrojů OVM:
  • Počet pracovníků (IQ7801XGO), Pracovní fond v člověkodnech (IQ7802XGO),
  • Fluktuace zaměstnanců (IQ7803XGO),
  • Objem kursů a kvalifikačních programů (IQ7804XGO), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ7805XGO),
  • Objem mezd, Pracovní náklady (IQ7806XGO).
8. Faktory řízení lidských zdrojů
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory řízení lidských zdrojů OVM:
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.