Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy
Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ780XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení lidských zdrojů OVM“ – přehled úloh
 • Skupina úloh řízení lidských zdrojů zahrnuje tyto úlohy:
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem úloh řízení lidských zdrojů je:
  • dosahovat počtu a profesní a věkové struktury pracovníků podle potřeb OVM,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění operací v personálním řízení s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům OVM,
  • realizovat potřebný kvalifikační rozvoj pracovníků vzhledem k aktuálnímu stavu poskytovaných a plánovaných služeb OVM a k jejich očekávanému vývoji,
  • poskytovat vedoucím pracovníkům kvalitní analytické a plánovací podklady pro řešení požadavků na personální kapacity a jejich struktury.
3. Scénáře skupiny úloh:
 • Řeší se personální řízení OVM (SQ781XGO ),
 • Řeší se řízení mezd pracovníků OVM (SQ782XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.