Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení lidských zdrojů v orgánu VS
Řízení lidských zdrojů v orgánu VS
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ250XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. *** „Řízení lidských zdrojů v orgánu VS“ – přehled úloh ***

Vymezení úloh řízení lidských zdrojů v orgánu VS je v MBI založeno na standardních obecně definovaných úlohách. Musí však respektovat specifická pravidla VS. */ Evidence: Personální evidence (UQ251A ) - aktualizace základních údajů personálních databází,*/ Transakce: Zpracování personální evidence - transakce (UQ252A ) - přijímání pracovníka, propuštění pracovníka, požadavky na školení, zpracování dílčích personálních dokumentů pracovníka,*/ Reporting: Personalistika - standardní reporting (UQ253A ) - vytváření standardních personálních reportů a výkazů,*/ Analýzy: Personální analýzy (UQ254A ),*/ Plánování: Personální plánování (UQ255A ) - personální plánování, včetně plánování kvalifikačního rozvoje.

2. Účel a zaměření skupiny úloh „Řízení lidských zdrojů v orgánu VS“

Účelem skupiny úloh je:

  • dosahovat počtu a profesní a věkové struktury pracovníků podle potřeb orgánu VS,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění operací v personálním řízení s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům orgánu VS,
  • realizovat potřebný kvalifikační rozvoj pracovníků vzhledem k aktuálnímu stavu poskytovaných a plánovaných služeb orgánu VS a k jejich očekávanému vývoji,
  • poskytovat vedoucím pracovníkům kvalitní analytické a plánovací podklady pro řešení požadavků na personální kapacity a jejich struktury.
3. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.