Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting personálních zdrojů
Reporting personálních zdrojů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ783AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Reporting personálních zdrojů“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování personálních reportů.
2. Výstupy, reporty
 • Základní přehledy pracovníků,
 • Přehled handicapovaných zaměstnanců,
 • Přehledy zranění a incidentů,
 • Hlášení důchodového pojištění,
 • Hlášení nemocenského pojištění,
 • Zaměstnanecká spokojenost,
 • Otevřené pozice,
 • Výkonnost zaměstnanců,
 • Genderová vyváženost,
 • Přehled školení,
 • Fluktuace po jednotlivých oblastech,
 • Rozdělení zaměstnanců dle pracovních úvazků.
3. Klíčové aktivity
 • Základní přehledy pracovníků,
 • Přehled handikapovaných zaměstnanců,
 • Přehledy zranění a incidentů,
 • Hlášení důchodového pojištění,
 • Hlášení nemocenského pojištění,
 • Zaměstnanecká spokojenost,
 • Otevřené pozice,
 • Výkonnost zaměstnanců,
 • Genderová vyváženost,
 • Přehled školení,
 • Fluktuace po jednotlivých oblastech,
 • Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých pracovních úvazků.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti personálních reportů, přehledů o absolvovaných školních a rekvalifikačních programech, výkazy pojištění apod.,
  • zpracování a poskytování reportů pro vedení OVM ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy personálních reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.