Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování rozvoje personálních kapacit
Plánování rozvoje personálních kapacit
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ785AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Personální plánování OVM“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy v personálním řízení je především:
  • zajištění a udržení potřebných kapacit lidských zdrojů organizace,
  • příprava protiopatření pro případy nedostatku nebo přebytku zaměstnanců,
  • snížení závislosti na vnějších zdrojích zaměstnanců – snaha o rozvoj současných zaměstnanců pro potřeby organizace (vzdělávání, motivace atp.),
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ).
2. Funkcionalita personálního plánování

2.1. Plánování personálního rozvoje:
 • Ukazatelé pro personální plánování:
 • Dimenze pro personální plánování:
2.2. Plánování kvalifikačního rozvoje:
 • Ukazatelé pro plánování kvalifikačního rozvoje:
  • Počet pracovníků (IQ7801XGO),
  • Objem kursů a kvalifikačních programů (IQ7804XGO),
  • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ7805XGO),
 • Dimenze pro plánování kvalifikačního rozvoje:
3. Zdroje dat:
 • Personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A)
4. Klíčové aktivity
 • Personální plánování,
 • Plánování rozvoje kvalifikace, kvalifikačních a rekvalifikačních programů,
 • Plánování mezd a odměn.
5. Podmínky úspěšnosti personálního plánování:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací personálního rozvoje v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování personálního rozvoje s provázaností na finanční plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu personálních plánů, např. výsledků analýz personálního vývoje apod.,
  • přípravy personálních plánů ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností OVM