Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy lidských zdrojů
Analýzy lidských zdrojů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ784AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy lidských zdrojů OVM“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je dosažení efektů , např. v optimálním počtu pracovníků OVM, efektivním využití pracovních kapacit, dosažené kvalifikační úrovně pracovníků apod.,
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz lidských zdrojů OVM

2.1. Personální analýzy a analýzy personálního rozvoje:
 • Analýzy lidských zdrojů OVM a analýzy rozvoje personálních zdrojů, tj. analýzy pracovních sil vzhledem k potřebám OVM, analýzy stavu pracovních sil vzhledem k předpokládanému vývoji OVM, analýzy kvalifikačních struktur.
 • Ukazatelé pro personální analýzy:
 • Dimenze pro personální analýzy:
2.2. Analýzy kvalifikačního rozvoje:
 • Analýzy lidských zdrojů OVM a analýzy rozvoje personálních zdrojů, tj. analýzy pracovních sil vzhledem k potřebám OVM, analýzy stavu pracovních sil vzhledem k předpokládanému vývoji OVM, analýzy kvalifikačních struktur.
 • Ukazatelé pro analýzy kvalifikačního rozvoje:
  • Počet pracovníků (IQ7801XGO),
  • Objem kursů a kvalifikačních programů (IQ7804XGO),
  • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ7805XGO),
 • Dimenze pro analýzy kvalifikačního rozvoje:
2.3. Časové analýzy lidských zdrojů OVM („Time Intelligence“)
 • Vývoj personálních kapacit v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele,
 • Postupný nárůst hodnot personálních ukazatelů od aktuálního data,
 • Meziroční porovnání hodnot personálních ukazatelů, vývojové trendy.
3. Zdroje dat:
 • Personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A), Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci (DQ272A),
 • Organizační a řídící dokumenty (DQ002A ).
4. Podmínky úspěšnosti personálních analýz:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality personálních analýz s vazbou na podstatné potřeby OVM
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám pracovníků OVM,
 • Realizace personálních analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů, např. informací z databází internetu o nabídkách pracovního trhu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy personálních agentur, trhu, vývoje nabídky apod.