Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Fluktuace zaměstnanců
Fluktuace zaměstnanců
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7803XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Fluktuace zaměstnanců - ukazatel je zaměřen na měření změn ve stavu zaměstnanců.
2. Výpočetní předpisy

Celkový počet zaměstnanců za účetní období / Celkový počet zaměstnanců za předchozí období.

3. Zdroje dat pro metriku
  • Personální evidence (DQ250A ),
  • Evidence pracovních míst (DQ251A),
  • Personální plány (DQ261A),
  • Personální výkazy (DQ281A),
  • Personální analýzy (DQ291A).
4. Adekvátní dimenze