Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se personální řízení OVM
Řeší se personální řízení OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ781XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
 1. Jak efektivně vytvářet podklady pro personální evidence?
 2. Jak zajistit trvalý přehled vedení OVM o interních kapacitách a dostupných kapacitách externích?
 3. Jak kvalitně připravovat a realizovat nábor a výběr nových pracovníků pro OVM?
 4. Jak realizovat vazby na finanční řízení OVM?
 5. Jak omezit fluktuaci pracovníků OVM?
 6. Jak zajistit kvalitní přípravu pracovníků pro dané pracovní pozice?
 7. Jak plánovat a realizovat kvalifikační rozvoj pracovníků?
 8. Které personální reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 9. Které metriky budou pro personální analýzy a plánování významné?
 10. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro personální analýzy a plánování relevantní?
 11. Jak dosáhnout potřebné znalostní úrovně pracovníků pro efektivní využití IT ?
 12. Jaký vliv má kvalita personálního řízení na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI