Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Personální řízení OVM
Personální řízení OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ782AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Personální řízení OVM“ – cíl, účel
  • Zajistit potřebné personální kapacity pro aktivity a služby OVM,
  • Zajistit systematické řízení kvalifikačního rozvoje personálu OVM.
2. Klíčové aktivity
  • Zajištění personální evidence,
  • Nábor zaměstnanců,
  • Hodnocení zaměstnanců,
  • Evidence a hodnocení pracovních cest,
  • Kariérní rozvoj, zaměstnanců a školení,
  • Poradenství pro zaměstnance.