Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ekonomika práce
Ekonomika práce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ782BXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ekonomika práce“ – cíl, účel
 • Zajistit průběžné zpracování mezd pro pracovníky OVM a sledování mzdového vývoje.
2. Klíčové aktivity
 • Řízení ekonomiky práce,
 • Zpracování mezd,
 • Odměny a příspěvky.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou,
  • požadovaného počtu a objemu zpracování mezd zaměstnanců OVM,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti zpracování mezd,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly zpracování mezd.