Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení rozpočtu
Vedoucí oddělení rozpočtu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ523XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení rozpočtu - funkční náplň role

Vedoucí oddělení rozpočtu řídí přípravu a předkládání rozpočtů vedení OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. zpracování plánovacích podkladů pro rozpočty,
  2. analýzy dat pro rozpočty,
  3. příprava rozpočtů,
  4. předkládání rozpočtů pro schvalování,
  5. příprava reportů k rozpočtům.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody rozpočetnictví ve veřejné správě.