Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí personálního oddělení   
Vedoucí personálního oddělení   
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ541XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí personálního oddělení - funkční náplň role

Vedoucí personálního oddělení zajišťuje řízení a běžnou administrativu personálních zdrojů. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. zajištění standardní personální evidence,
  2. příprava a realizace náboru nových zaměstnanců,
  3. zajištění hodnocení zaměstnanců,
  4. schvalování a hodnocení pracovních cest,
  5. řešení kariérního rozvoje,
  6. zajištění poradenství pro zaměstnance.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody personálního řízení.