Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí ekonomiky práce
Vedoucí ekonomiky práce
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ543XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí ekonomiky práce - funkční náplň role

Vedoucí ekonomiky práce řeší ekonomické otázky personálu, tj. mzdy platy atd. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení ekonomiky práce, personální kapacity vzhledem k odměňování,
  2. zpracování mezd,
  3. analýzy mzdového vývoje,
  4. řešení odměn a příspěvků.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody a metodiky mzdové agendy.