Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení mezd pracovníků OVM
Řeší se řízení mezd pracovníků OVM
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ782XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky a problémy:
  1. Jsou k dispozici adekvátní a kvalitní data pro přípravu zpracování mezd?
  2. Jak zajistit přesný a úplný systém mzdových složek ?
  3. Jak řešit nárůst mezd ve vztahu k finančním výsledkům OVM?
  4. Odpovídá řešení mzdových aplikací a zpracovávaných reportů požadavkům legislativy ?
  5. Které mzdové reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
  6. Které metriky budou pro mzdové analýzy a plánování mezd významné?
  7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro mzdové analýzy a plánování relevantní?
  8. Jaký vliv má kvalita řízení mezd a mzdového vývoje na výkonnost OVM ?
2. Řešení v úlohách MBI