Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení vzdělávání
Vedoucí oddělení vzdělávání
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ542XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení vzdělávání - funkční náplň role

Vedoucí oddělení vzdělávání zajišťuje přípravu a řízení rozvoje kvalifikace personálních zdrojů. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. určení požadavků na kvalifikační rozvoj zaměstnanců,
  2. plánování, příprava a realizace nových kvalifikačních programů, školení,
  3. organizace kvalifikačních programů, školení,
  4. hodnocení kvalifikačních programů, školení.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody personálního řízení.