Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí odboru majetkoprávního
Vedoucí odboru majetkoprávního
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ516XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí majetkoprávního odboru - funkční náplň role

Vedoucí majetkoprávního odboru řídí veškeré aktivity spojené s řešením majetkoprávních vztahů. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. řešení a naplňování bytové politiky OVM,
  2. řízení činností vlastníka s nemovitostmi,
  3. řešení pronájmů nebytových prostor,
  4. řešení technicko administrativních otázek v rámci majetkoprávních vztahů,
  5. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v odboru.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody řízení investic,
  4. statistické metody,
  5. vedení a psychologie práce v týmech.