Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Územní rozvoj
Územní rozvoj
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ740XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Územní rozvoj“ – přehled úloh
 • Skupina úloh pro podporu územního rozvoje zahrnuje tyto úlohy:
  • Evidence a správa objektů územního rozvoje (UQ741AXGO ),
  • Řízení územního rozvoje (UQ742AXGO ),
  • Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství (UQ742BXGO ),
  • Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť (UQ742CXGO ),
  • Zajištění veřejného pořádku (UQ742DXGO ),
  • Řízení a optimalizace MHD (UQ742EXGO ),
  • Řízení rozvoje komunikací (UQ742FXGO ),
  • Řízení kvality životního prostředí (UQ742GXGO ),
  • Reporting řízení územního rozvoje (UQ743AXGO ),
  • Analýzy územního rozvoje (UQ744AXGO ),
  • Plánování územního rozvoje (UQ745AXGO ),
 • Poznámka: Informace k celé oblasti řízení (skupině úloh), včetně informací k jednotlivým úlohám skupiny jsou v příloze , v dokumentu PDF a pro další využití i ve Wordu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem úloh řízení územního rozvoje je:
  • zajistit v daném místě efektivní řízení výstavby v působnosti OVM,
  • poskytovat optimální občanskou vybavenost ,
  • poskytovat služby v oblasti územního plánování, rozvoje životního prostředí a v případě konkrétního OVM i řešení MHD,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení územního rozvoje kvalitní analytické a plánovací podklady.
3. Scénář skupiny úloh:
 • Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM (SQ741XGO ).
4. Poznámky, reference
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.