Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Územní rozvoj
Územní rozvoj
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ760XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Územní rozvoj“ - přehled úloh
 • Analýzy a plánování územního rozvoje:
  • Evidence a analýzy stavebních povolení a staveb,
  • Evidence, analýzy a plánování občanské vybavenosti,
  • Evidence, analýzy a plánování úklidů veřejných prostranství, údržby a odpadového hospodářství,
  • Evidence, analýzy a kapacitní plánování dopravy,
  • Evidence, analýzy a plánování dopravních komunikací,
  • Evidence, analýzy a plánování kulturních akcí,
  • Evidence, analýzy kulturních památek a plánování jejich údržby a oprav,
  • Evidence, analýzy a plánování cestovního ruchu,
  • Evidence, analýzy kriminality,
  • Evidence, analýzy a plánování výstavby a zajištění bytů,
 • Změny územního plánu:
  • Rozhodnutí o změně územního plánu,
 • Řízení staveb:
  • Vyřízení žádosti o stavební povolení,
  • Monitoring stavby,
 • Rozšiřování občanské vybavenosti (parku, hřiště):
  • Přijetí a posouzení podnětu,
  • Příprava projektového záměru,
  • Realizace a údržba,
 • Zajištění veřejného pořádku:
  • Úklid veřejného prostranství,
  • Údržba a rozvoj zeleně,
  • Zajištění ochrany zvířat proti týrání,
  • Správa odpadového hospodářství,
 • Optimalizace MHD:
  • Změna dopravce,
  • Návrh a vznik nového spoje,*Optimalizace dopravních komunikací:
  • Změna dopravní komunikace (omezení negativních vlivů značení),
  • Oprava a údržba komunikace,
  • Návrh a vznik nové komunikace,
 • Realizace kulturní akce:
  • Plánování kulturních akcí – schvalování, tvorba rozpočtu na akci,
  • Realizace – informace prostřednictvím komunikačních kanálů,
  • Zabezpečení PR tiskovým mluvčím,
 • Řízení kulturních památek:
  • Vyřízení žádosti o zařazení objektu na seznam kulturních památek,
  • Správa kulturních památek,
 • Řízení cestovního ruchu,
 • Prevence kriminality,
 • Řešení situace bydlení:
  • Pronájem nemovitosti (bytu),
  • Deregulace,
  • Privatizace,
  • Provedení úprav bytu – stavební povolení, výběrové řízení,
  • Výměna pronajatého bytu,
  • Nakládání s majetkem městské části – nákup nemovitosti, pronájem nemovitosti obcí, prodej majetku.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je zajistit v daném místě optimální vybavenost a poskytovat služby v oblasti územního plánování, řešení MHD, správy kulturních památek apod.
3. Poznámky, reference:
 • ZIMMERMANNOVÁ, M.: Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR, VŠE, 2018,
 • POMAHAČ Richard a kol. - Veřejná správa - (C.H. Beck 2013) – ISBN 9788074004476
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.