Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Územní rozvoj
Územní rozvoj
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ740XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření úloh řízení územního rozvoje
 • Zajistit efektivní řízení výstavby v působnosti OVM a poskytovat občanskou vybavenost ,
 • Poskytovat služby v oblasti územního plánování, rozvoje životního prostředí apod.
3. Přehled úloh řízení územního rozvoje:
 • Evidence a správa objektů územního rozvoje (UQ741AXGO ) - ( Eviden. ),
 • Řízení územního rozvoje (UQ742AXGO ) - ( Územní r ),
 • Řízení staveb, výstavby a vodního hospodářství (UQ742BXGO ) - ( Stavby ),
 • Rozšiřování občanské vybavenosti, parků, hřišť (UQ742CXGO ) - ( Vybav. ),
 • Zajištění veřejného pořádku (UQ742DXGO ) - ( Pořádek ),
 • Řízení a optimalizace MHD (UQ742EXGO ) - ( MHD ),
 • Řízení rozvoje komunikací (UQ742FXGO ) - ( Komun. ),
 • Řízení kvality životního prostředí (UQ742GXGO ) - ( Živ.pros. ),
 • Reporting řízení územního rozvoje (UQ743AXGO ) - ( Reporty ),
 • Analýzy územního rozvoje (UQ744AXGO ) - ( Analýzy ),
 • Plánování územního rozvoje (UQ745AXGO ) - ( Plány ).
4. Scénáře řízení územního rozvoje:
 • Řeší se územní rozvoj v působnosti OVM“ (SQ741XGO ),
 • Všechny scénáře podle oblastí řízení OVM: „Scénáře k řízení samosprávy, OVM“ (SGQ700),
 • Scénáře k jednotlivým typům úloh (evidenční, transakční,…): „Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení územního rozvoje
 • Role řízení samosprávy : „Pracovníci v samosprávě“ (RGQ50XGO ).
 • Vybrané role pro územní rozvoj:
  • Starosta (RQ511XGO), Místostarosta (RQ512XGO),
  • Člen rady (RQ513XGO), Tajemník (RQ514XGO),
  • Vedoucí ekonomického odboru (RQ515XGO), Vedoucí odboru výstavby (RQ517XGO),
  • Vedoucí odboru územního rozvoje (RQ519XGO), Vedoucí oddělení územního rozvoje (RQ520XGO),
  • Vedoucí technickoekonomického oddělení (RQ524XGO), Vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení (RQ533XGO), Vedoucí oddělení občanské vybavenosti (RQ534XGO),
  • Vedoucí oddělení rozvoje dopravy (RQ535XGO), Vedoucí odboru životního prostředí (RQ536XGO), Vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (RQ537XGO).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh řízení územního rozvoje
 • Přehled dokumentů pro jednotlivé oblasti řízení je na stránce „Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM“ (DSGQ71XGO ).
 • Vybrané dokumenty pro danou oblast řízení:
  • Evidence objektů územního rozvoje (DQ741AXGO), Reporty územního rozvoje (DQ742AXGO),
  • Analytické dokumenty územního rozvoje (DQ743AXGO), Plánovací dokumenty územního rozvoje (DQ744AXGO).
7. Metriky úloh řízení územního rozvoje
 • Vybrané metriky pro řízení územního rozvoje:
  • Počet stavebních povolení (IQ7501XGO), Počet spravovaných bytů (IQ7502XGO), Počet a objem realizovaných staveb (IQ7503XGO),
  • Počet objektů občanské vybavenosti (IQ7504XGO), Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství (IQ7505XGO),
  • Kapacita prostředků osobní dopravy (IQ7506XGO), Délka spravovaných dopravních komunikací (IQ7507XGO).
8. Faktory řízení územního rozvoje
 • Podstatné faktory pro řízení OVM jsou na stránkách „Úroveň managementu“ (FSG050 ), „Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely“ (FG100 ) a „Podniková analytika, Business Analytics, BA“ (FG400 ),
 • Vybrané faktory řízení územního rozvoje:
  • Stav hospodářského prostředí (F030 ), Stav legislativy (F034),
  • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
  • ERP (F300 ), ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Business intelligence, BI (F400 ), Reporting (F410 ),
  • Plánovací aplikace a nástroje (F453 ), Řízení výkonnosti eGovernmentu (F433 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.