Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení 
Vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení 
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ533XGO
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení - funkční náplň role

Vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení zajišťuje pozemkový servis a řeší stavební a vodoprávní řízení v působnosti OVM. Vykonává např. tyto činnosti:

  1. spolupráce na problémech spojených s územním rozvojem,
  2. řešení změn územního plánu,
  3. příprava rozhodnutí o změně územního plánu,
  4. řešení rozvoje a regenerace územních objektů
  5. řešení vodoprávního řízení,
  6. řešení problémů vodního hospodářství,
  7. spolupráce na analýzách a plánování územního rozvoje.
2. Požadované znalosti role
  1. znalosti aktuální legislativy,
  2. metody managementu ve veřejné správě,
  3. metody stavebního řízení.