Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy územního rozvoje
Analýzy územního rozvoje
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ744AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-01-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy pro podporu řízení územního rozvoje“ – cíl, účel
 • Účelem analytické úlohy je dosažení efektů , např. v počtu staveb, v rozvoji bytového fondu apod.,
 • Úloha řešit otázky spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ).
2. Funkcionalita analýz pro podporu řízení územního rozvoje

2.1. Analýzy stavebních povolení a staveb:
 • Ukazatelé pro analýzy stavebních povolení a staveb:
  • Počet stavebních povolení (IQ7501XGO),
  • Počet a objem realizovaných staveb (IQ7503XGO),
 • Dimenze pro analýzy stavebních povolení a staveb:
  • Kategorie stavebních povolení,
  • Právnické subjekty, Občané, Regiony,
  • Majetek, Dodavatelé, Investice, Finanční ústavy.
2.2. Analýzy občanské vybavenosti:
 • Ukazatelé pro analýzy občanské vybavenosti:
  • Počet objektů občanské vybavenosti (IQ7504XGO),
 • Dimenze pro analýzy občanské vybavenosti:
  • Majetek, Dodavatelé, Investice, Finanční ústavy, Regiony.
2.3. Analýzy výstavby a zajištění bytů:
 • Ukazatelé pro analýzy výstavby a zajištění bytů:
 • Dimenze pro analýzy výstavby a zajištění bytů:
  • Kategorie bytů, Majetek, Úrovně stavu majetku, Investice, Opravy, Občané, Regiony.
2.4. Analýzy úklidů veřejných prostranství, údržby a odpadového hospodářství:
 • Ukazatelé pro analýzy:
  • Objem času na činnosti údržby a úklidu veřejných prostranství (IQ7505XGO),
 • Dimenze pro analýzy:
  • Majetek, Dodavatelé, Zaměstnanci, Regiony.
2.5. Analýzy dopravy a dopravních komunikací:
 • Ukazatelé pro analýzy:
  • Kapacita prostředků osobní dopravy (IQ7506XGO),
  • Délka spravovaných dopravních komunikací (IQ7507XGO),
 • Dimenze pro analýzy:
  • Poskytovatelé přepravních a dopravních služeb, Dopravní prostředky, Druhy PHM, Zaměstnanci, Dodavatelé, Regiony,
  • Kategorie dopravních komunikací, Investice, Opravy.
2.6. Časové analýzy územního rozvoje („Time Intelligence“)
 • Vývoj ukazatelů územního rozvoje v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s časovou dimenzí (DI001 ),
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů územního rozvoje od aktuálního data – např. k začátku roku (YTD - year-to-date),
 • Meziroční porovnání – jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Evidence územních plánů,
 • Evidence staveb,
 • Evidence a správa objektů vodního hospodářství,
 • Evidence objektů občanské vybavenosti,
 • Evidence a správa odpadového hospodářství,
 • Evidence dopravců,
 • Evidence dopravních komunikací.
4. Podmínky úspěšnosti analýz územního rozvoje:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz podpory územního rozvoje,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy možností rozvoje bytového fondu, dopravních komunikací apod.