Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Kapacita prostředků osobní dopravy
Kapacita prostředků osobní dopravy
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7506XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Kapacita prostředků osobní dopravy v rámci dopravní obslužnosti v působnosti OVM.
2. Související metriky
 • Počet pracovníků zajišťujících dopravní obslužnost v působnosti OVM,
 • Objem spotřeby pohonných hmot pro zajištění osobní dopravy,
 • Objem finančních prostředků, investic věnovaných na rozvoj dopravy,
 • Časový rozsah a finanční objem oprav vázaných na prostředky osobní dopravy,
 • Počet reklamací na dopravní služby.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence dopravců (DQ401A),
 • Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 • Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 • Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 • Dokumenty dopravců (DQ411A),
 • Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 • Očekávané požadavky na dopravu (DQ414A),
 • Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 • Plány dopravy (DQ421A),
 • Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A).
4. Adekvátní dimenze