Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet objektů občanské vybavenosti
Počet objektů občanské vybavenosti
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7504XGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet objektů občanské vybavenosti spravovaných OVM.
2. Související metriky
 • Počet plánovaných nových objektů občanské vybavenosti,
 • Objem finančních prostředků investovaných na nové objekty občanské vybavenosti,
 • Počet realizovaných objektů občanské vybavenosti neukončených v plánovaném termínu,
 • Objem oprav a údržby objektů občanské vybavenosti ,
 • Objem úvěrů vázaného k objektům občanské vybavenosti.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Investiční záměry (DQ310A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
 • Požadavky na investice a údržbu (DQ314A),
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Plány investic (DQ321A),
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RÚIAN (AB03AXGO ),
 • Katastr nemovitostí České republiky (AB08AXGO ).
4. Adekvátní dimenze