Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Katastr nemovitostí České republiky
Katastr nemovitostí České republiky
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB08AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sládková L., Pilík, T. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-02
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
NESS Czech, s.r.o. – systémový integrátor
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Katastr nemovitostí České republiky - obsahové vymezení
  • Katastr nemovitostí České republiky je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí , zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.
  • Do katastru lze nahlížet pomocí webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (AB09AXGO ).
  • Podrobnější infomace v příloze na stránce „Základní aplikace a nástroje eGovernmentu“ (ASGB00XGO ).
2. Odkazy na demo a další zdroje