Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Katastr nemovitostí České republiky
Katastr nemovitostí České republiky
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AB08AXGO
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sládková L., Pilík, T. (KIT, VŠE)
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
NESS Czech, s.r.o. – systémový integrátor
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Katastr nemovitostí České republiky - obsahové vymezení
 • Katastr nemovitostí České republiky je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí , zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.
 • Do katastru lze nahlížet pomocí webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí (AB09AXGO ). Gestorem aplikace je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).
 • V aplikaci lze vyhledávat pomocí kritérií, ke kterým máme dostupné informace:*
 • parcela,
  • stavba,
  • jednotka,
  • řízení,
  • list vlastnictví,
  • katastrální území.
2. Funkcionalita aplikace
 • Základní funkcionalitou Katastru nemovitostí České republiky je poskytování údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení .
 • Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Informace jsou užitečné především pro:** /vlastníky nemovitostí,
  • veřejnou správu,
  • bankovní instituce,
  • realitní kanceláře,
  • a jiné.
3. Odkazy na demo a další zdroje